Centrale verwarming op stookolie of gas


Wanneer u op zoek bent naar een installateur voor uw verwarming zit u goed bij ons. Zowel voor de plaatsing van een nieuwe ketel als voor het onderhoud en eventuele herstellingen van uw bestaande installatie. Ook als u gaat renoveren kunnen wij samen met u op zoek gaan naar de beste manier om uw woning te verwarmen.

Controle stookolietanks

Stookolietanks die gebruikt worden voor de verwarming van een woning moeten verplicht gekeurd worden. Wij keuren zowel nieuwe tanks als tanks die al langer in gebruik zijn. 

Controle voor ingebruikname

Elke tank voor stookolie (mazout) moet na de plaatsing, maar voor de ingebruikname gecontroleerd worden. Als er in de stookolietank(s) bij je woning 6000 liter of meer kan, dan moet je dat melden bij het college van burgemeester en schepenen van je gemeente. Als het maximale volume van je tank meer an 20.000 liter is, moet je een milieuvergunning aanvragen voor de tank geplaatst wordt.

Controle als de stookolietank al in gebruik is

Ook na ingebruikname moet je je stookolietank op regelmatige basis laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing er van (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

Weetje: Een 'ondergrondse tank' is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus toch een 'bovengrondse tank'.

Hoe gaan we te werk?

Een tank van minder dan 6000 liter moet gecontroleerd worden door een erkende stookolietechnicus.

Een tank vanaf 6000 liter moet gecontroleerd worden door:

  • een erkende stookolietechnicus of
  • een erkende milieudeskundige in de discipline "houders voor gassen of    gevaarlijke stoffen"

IIk ben een erkende stookolietechnicus en mag dus elke tank controleren!

Wat na de controle?

Bij iedere controle of onderzoek stel ik een certificaat op voor de eigenaar of exploitant. Daaruit moet ondubbelzinnig blijken of de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.


Na controle krijgt jouw tank een groene, oranje of rode dop of merkplaat.


Airco's


Er zijn verschillende soorten airco-systemen met elk hun specifieke eigenschappen. Maar hoe maak je een doordachte keuze?


Split-systeem:

Een split-systeem is het meest voorkomende airco-systeem.

Zo'n split airco bestaat uit een binnen- en buitenunit. Dit is ideaal om 1 kamer te koelen/verwarmen. Een binnenunit wordt in dit geval aangesloten op een buitenunit.


Multisplit-systeem:

Met een multisplit airco kan je meerder kamers koelen/verwarmen aan de hand van een individuele bediening van elke binnenunit. Er kunnen tot 5 binnenunits aangesloten worden op 1 buitenunit. Bovendien kan je verschillende binnenunits in grootte en stijl met elkaar combineren zodat je in elke kamer met  de geschikte binnenunit kan werken.

Let wel op: de binnenunits doen allemaal hetzelfde, dus ofwel koelen ze allemaal ofwel verwarmen ze!